מפות ומפיונים - הדוגמאות במפיונים ובמפות זהות - גודל המפות 3/3